ثبت نام مولدهای خورشیدی
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد از کلیه مشترکین برق متقاضی سامانه های مولد خورشیدی به ظرفیت یک تا صد کیلووات (محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین) با خرید تضمینی برق تزریقی به شبکه (به مدت 20 سال) ثبت نام به عمل آورد.

اطلاعات بیشترفهرست پيمانکاران ذيصلاح
فهرست پيمانکاران ذيصلاح

قرارداد خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر ویژه مشترکین
قرارداد خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر ویژه مشترکین

دریافت فرم تقاضا نامه مولد خورشیدی
دریافت فرم تقاضا نامه مولد خورشیدی

راهنمای سرمایه گذاری احداث نیروگاه های خورشیدی
راهنمای سرمایه گذاری احداث نیروگاه های خورشیدی

ارسال فرم درخواست


لطفاً پس از تکمیل فرم آن را به آدرس پست الکترونیکی e.sodeyri@meedc.net ارسال فرمایید.

احسان سدیری

کارشناس اجرایی مولد های خورشیدی

تلفن تماس : 37646657 - 051